Velikonoční trhy - Informace pro prodejce

VELIKONOČNÍ TRHY 2024 - informace pro prodejce

Termín: 28. 3. – 1. 4. 2024
Místo konání: Smetanovy sady, Karlovy Vary. 
Povinná minimální prodejní doba: 11:00 – 17:00 hodin
Termín podání přihlášek do 29. 2. 2024
Prodej je umožněn i prodejcům s vlastními stánky.

Způsob podávání přihlášek

 1. emailem: vranovaatkvcity [emailtecka] cz (vranova[at]kvcity[dot]cz)
 2. osobně do provozní kanceláře vedení společnosti KV CITY CENTRUM: Třeboňská 92 (areál Rolava), 360 05 K. Vary, po - pá  8:00 - 14:00 hodin

Do výběru budou přijaty pouze nabídky

 • podané v řádném termínu,
 • s řádně vyplněnou žádostí (ke stažení níže),
 • s doloženou fotografií nabízeného prodejního sortimentu,
 • v případě vlastního stánku pak s doloženou fotografií stánku či provozovny
 • aktuální výpis z OR nebo ŽL, popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • přijímáme pouze žádosti na prodej po celou dobu trhů.

Podáním přihlášky zájemce bere na vědomí,

 1. že ze zaslaných přihlášek ke stánkovému prodeji bude vybráno na základě rozhodnutí organizátora, tedy společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o. do 5. 3 2024. 
 2. že výběr bude uskutečněn bez ohledu na termín/rychlost podání přihlášky (závazný je pouze termín do kdy se přihlášky mají podat).
 3. že prodejcům nebude sdělován důvod, proč byli z prodeje případně vyloučeni.

Informace pro prodejce s vlastními stánky: 

 • v případě požadavku na odběr elektrické energie  je prodejce povinen mít vlastní elektroměr včetně venkovních kabelů. Toto příslušenství je možné si pronajmout od organizátora. V případě zájmu toto prosím uveďte v přihlášce. Kapacita je omezena.

Informace pro prodejce požadující odběr elektrické energie: 

 • s ohledem na omezenou možnost odběru elektrické energie uveďte požadované příkony a spotřebiče do přihlášky. Na místě či v průběhu trhů pak nebude možné odběr navýšit.

Ostatní informace

 • na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník organizátora,
 • sociální zařízení pro prodejce je zajištěno v blízkosti prodejního místa,
 • svoz odpadu je zajištěn,
 • platí přísný zákaz vjezdu na travnaté plochy,
 • velikonoční výzdobu stánků zajišťuje organizátor.

S každým prodejcem bude uzavřena smlouva.
Platba se hradí vždy před zahájením prodeje na základě daňového dokladu.

Fotografie stánku k zapůjčení

Tržní řád Statutárního města K. Vary

Soubory ke stažení
Fotogalerie