Velikonoční trhy - Informace pro prodejce

Adresa: Zeyerova ulice u Národního domu, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.230058, 12.869406

Charakter trhů: cateringově zaměřené, prodej tematického zboží - prodej z dřevěných stánků pořadatele.  (Případné vlastní stánky prodejců pouze po odsouhlasení pořadatelem.)

Místo konání: před Národním domem v  Zeyerově ulici. 
Počet prodejců: cca 18

Stánky, které budou nabízeny k pronájmu:

  • typ 1 FOTO velikost: šíře 225 cm x hloubka 160 cm ,  výška pultu zvenku 90 cm, zevnitř 85 cm; šířka pultu 44 - 58 cm, stříška přesah 47 cm. Uzamykatelný.
  • typ 2 FOTO velikost: šíře 305 cm x hloubka 155 cm,  výška pultu zvenku 100 cm, zevnitř 88 cm; šířka pultu 40 cm, stříška přesah 40 cm. Uzamykatelný.
  • typ 3 FOTO otevřený.

Stánky je možné připojit k elektrické energii na 230V či 400V. 

Ostatní informace: 

  • Na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník naší společnosti.
  • Parkování bude zajištěno v blízkosti trhů.
  • Sociální zařízení bude zajištěno v blízkosti prodejního místa.
  • Kontejner na komunální odpad zajištěn.
  • Platba za služby společnosti se hradí vždy před zahájením prodeje. S každým prodejcem je uzavřena smlouva.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr prodejců.
  • Zákaz kouření na tržišti.

Kulturní a doprovodný program zajišťuje Magistrát města K. Vary – odbor kultury, školství a tělovýchovy.

Kontaktujte nás

ŽÁDOST O POVOLENÍ STÁNKOVÉHO PRODEJE

v rámci VELIKONOČNÍCH TRHŮ Statutárního města Karlovy Vary - prodej stánkového občerstvení, výrobků tradiční řemeslné výroby a speciálních výrobků
v termínu od:

Soubory ke stažení
DPH
Stánky
Dřevěný stánek
Typ stánku si můžete prohlédnout výše.
Požadavky vložení
Požadavky na energii
Požadujete připojení k elektřině?
Doplňkové informace
Přílohy, které je nutné doložit k žádosti
Požadavky vložení
Požadavky vložení
Aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie).
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti. Jako fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění.
Poznámky