Sociální zařízení

Pro návštěvníky areálu je k dispozici budova se sociálním zařízením pro veřejnost. Její provoz a čistotu zajišťuje smluvní partner - provozovatel občerstvení. 

Provozní doba: od 1. května denně od 10 hodin do 21:30 hodin - dle provozní doby provozovatele občerstvení.

Mimo tuto dobu je pro návštěvníky k dispozici mobilní toaleta, jejíž čištění zajišťuje dodavatel 1x týdně. V letních měsících je umístěna v zadní části areálu v blízkosti kryté plochy. Během zimního období ji najdete vedle budovy soc. zařízení v centru areálu. 

V budově sociálního zařízení teče z kohoutků pitná voda.

Najdete zde:

  • WC  pro muže a ženy,
  • sprchy pro muže i ženy (služba je zpoplatněna 120 Kč, platba ve stánku s občerstvením),
  • místnosti pro ZTP (osoby zdravotně postižené): WC + sprcha,
  • přebalovací koutek pro potřeby nejmenších návštěvníků najdete v označené místnosti pro ZTP. 

Dveře do místností pro ZTP jsou osazeny Eurozámky, držitelé Euroklíče si mohou kdykoliv otevřít. Prosíme, zamykejte za sebou.*  

V letní sezóně navíc můžete v areálu využít 4 venkovní sprchy v blízkosti pláží.

*Eurozámky a Euroklíč: pomoc lidem se zdravotním omezením dostupně využít sociální zařízení po celé Evropě. Klíč mohou získat nejen osoby se zdravotním postižením, ale i maminky s dětmi do tří let, senioři, osoby krátkodobě zdravotně indisponované aj. Distributory najdete na internetu.
Pokud takový klíč nevlastníte, lze si jej u nás zapůjčit u provozovatele občerstvení či u pracovníka údržby (na nějž je kontakt na dveřích budovy správce).