Vodní záchranná služba

Každoročně v letní sezóně v období od 1. června  do 15. září denně od 10:00 do 19:00 hodin zajišťují plavčíci dozor nad vybójkovanou vodní plochou. Po stejnou dobu je zajišťován zdravotník, jehož najdete v budově ve středu areálu. Vchod je označen nápisem ošetřovna. 

Plavčíky a zdravotní péči zajišťuje smluvní partner.