Farmářské trhy - Informace pro prodejce

Farmářské trhy proběhnou za přísných podmínek.

Dle vládního nařízení bude nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a doporučení. Mezi ně patří například bezpečné dvoumetrové odstupy mezi zákazníky, do prostoru trhů bude možný vstup pouze s přikrytými ústy a nosem (povinná rouška). U každého stánku bude k dispozici dezinfekce. Zákaz stravování na místě.


Adresa: Varšavská ulice před budovou Městské tržnice, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.231352, 12.870140

Pořadatelem trhů je společnost KV CITY CENTRUM, s.r.o. a organizátorem prodejců je občanské sdružení Bludiště, z.s.

Povinnosti prodejce

Prodejce je povinen:

  • dodržovat Tržní řád Statutárního města K. Vary v jeho platném znění.
  • dodržovat provozní řád
  • označit stánek dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 17 odst. 7 a 8).
  • disponovat přímo v provozovně oprávněními dokumenty potřebnými k prodeji sortimentu (živnostenský list, koncesní listina, zdravotní průkaz v případě prodeje potravin).

Platba za pronájem je vybírána během dopoledne pracovníky pořadatele.

Termíny farmářských trhů v roce 2021: 26. března; 9. a 23. dubna; 7. a 21. května; 4. a 18. června; 16. července; 13. srpna; 10. a 24. září; 8. a 22. října; 5. a 19. listopadu; 3. a 17. prosince.

Na tržišti platí zákaz kouření.

Kontaktujte nás