Farmářské trhy - Informace pro prodejce

Adresa: Varšavská ulice před budovou Městské tržnice, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.231352, 12.870140

Pořadatelem trhů je společnost KV CITY CENTRUM, s.r.o. a organizátorem prodejců je občanské sdružení Bludiště, z.s.

Kontaktní osoba: Božena Turoňová, tel: +420 774 434 525

Povinnosti prodejce

Prodejce je povinen:

  • dodržovat Tržní řád Statutárního města K. Vary v jeho platném znění.
  • dodržovat provozní řád
  • označit stánek dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 17 odst. 7 a 8).
  • disponovat přímo v provozovně oprávněními dokumenty potřebnými k prodeji sortimentu (živnostenský list, koncesní listina, zdravotní průkaz v případě prodeje potravin).

Platba za pronájem je vybírána během dopoledne pracovníky pořadatele.

Termíny farmářských trhů v roce 2023: 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 14.7., 11.8., 8.9., 22.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.,  8.12., 22.12.

Na tržišti platí zákaz kouření.

Kontaktujte nás