Informační - Orientační systém města Karlovy Vary

Společnost KV City Centrum s.r.o. je provozovatelem Informačního - Orientačního systému města Karlovy Vary (IOS).

Úkoly tohoto systému jsou jednak zjednodušit orientaci návštěvníkům města Karlovy Vary (směrovky), poskytnout prostor organizacím města při propagaci (CLV, vitríny) a poskytnutí prostoru pro propagaci komerčním subjektům (CLV, vitríny, návěstí, lunety).

Prvky IOS

Směrovky
Orientační prvky rozmístěné především v lázeňském a obchodně správním území města - viz. foto.
Směrovky jsou určené výhradně k orientačním účelům.

Mapy
Vitríny rozmístěné v katastru města Karlovy Vary obsahující mapový podklad pro orientaci na území města - viz. foto.
Mapové vitríny jsou osazené informačními lunetami, které je možné využít ke komerčním účelům.

Návěstí
Informačně orientační prvky sestávající ze dvou sloupků a 4-5 lamel o rozměru 120x25 cm. Návěstí jsou rozmístěna v lázeňském a obchodně správním území města Karlovy Vary (viz. mapa) a jsou ve své většině určena ke komerčnímu využití.

Vitríny
Vitríny rozmístěné v rámci celého území města Karlovy Vary. Vitríny jsou využívány jak ke komerčním účelům, tak k propagaci organizací zřízených městem Karlovy Vary nebo organizací s podporou města.

CLV - City Light Vitrína
Velkoformátové vitríny nacházející se v ulicích T.G.Masaryka, Dr. D.Bechera, Lázeňská a Stará Louka. Vitríny jsou určeny jak ke komerčním, tak k nekomerčním účelům.

Máte zájem o využití ploch IOS ke své propagaci?

Kontaktujte nás

Mapa všech prvků IOS 

Mapa volných prvků IOS určených pro komerční využití