Kvalita vody na Rolavě

Jedná se o přírodní koupaliště, doporučujeme se po vykoupaní osprchovat!

O pravidelné rozbory vody se každoročně stará akreditovaná laboratoř - Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech a areál je pravidelně kontrolován a monitorován zástupci Krajské hygienické stanice (KHS). Obě instituce spolu velmi úzce spolupracují.

Výsledky rozborů a kvality vody tak můžete najít na webu Krajské hygienické stanice nebo přímo v areálu. V budově správce areálu vedle vchodu do ošetřovny je umístěna vitrína, kam přímo pracovníci KHS umisťují veškeré důležité informace pro veřejnost.

Kvalita vody je velmi pečlivě sledována. Je-li nám to umožněno, snažíme se v sezónním období vodu pravidelně dopouštět a průtokem ji měnit.