Parkování na Rolavě

Parkoviště před areálem Rolava poskytuje 70 míst + 4 parkovací místa pro ZTP.

Do areálu je vjezd zakázán. Povolen je pouze výjimečně se souhlasem správce areálu a to automobilům do 3,5 tuny.

Zásobování občerstvení je umožněno pouze do 10:00 hodin (pod dobu provozu občerstvení).