Burza - Informace pro prodejce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Nedělní burza v Tuhnicích je do odvolání ZRUŠENA.

Dle vládního nařízení je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a doporučení.

 • odstupy mezi stánky či prodejními místy nejméně 2 metry
 • bezpečné dvoumetrové odstupy mezi zákazníky
 • dezinfekční prostředky u každého prodejního místa
 • povinná ochrana horních cest dýchacích (prodejce i zákazník)
 • pracovníci prodejních míst MUSÍ mít rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků
 • NESMÍ SE: dělat ochutnávky, konzumovat potraviny a pokrmy na místě a zkoušet oblečení na místě
 • prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci

Veškeré informace k opatřením najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Adresa: Západní ulice, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.227408, 12.848627

Máte-li zájem prodávat na burze, kontaktujte nás tel: 770 103 488.

Veškerá pravidla a podmínky jsou stanovena v provozním řádu Nedělní burzy, viz níže.

Napojení na elektrickou energii je možné v omezené míře.

Pořadatel si opravňuje nárok na kontrolu platebních dokladů, na vyžádání kdykoliv během.

Vjezd do prostoru burzy je povolen pouze prodejcům. Vjezd je jednosměrný (tzn. pro vjezd i výjezd slouží jiná brána). 

Prodejce je povinen dodržovat Tržní řád Statutárního města K. Vary a Provozní řád Nedělní burzy.

Průběh burzy je monitorován Městskou policií.

Na základě úřední kontroly a hrozby vysokých pokut pro pořadatele i pro Vás vydáváme tyto informace:  

 1. Městská policie je oprávněna pokutovat nedodržování Tržního řádu Města K. Vary.
 2. Prodej potravin je možný pouze při dodržení ustanovení zákona 166/1999 Sb, §25 – Veterinární zákon. Prodejce je povinen:
  a. skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost = uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.
  b. Vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin.
 3. Prodej živých zvířat je zakázán.
 4. Dle zákona o ochraně spotřebitele jsme jako pořadatel povinni vést evidenci prodávajících. Při příjezdu je vyžadováno kromě platby za pronájem plochy a příp. el. energii též předložení výpisu z živnostenského rejstříku (u živnostníků) nebo předložení občanského průkazu prodejce (u všech ostatních).
 5. Dále upozorňujeme všechny na povinnost dodržovat zejména Veterinární zákon, Tržní řád Města Karlovy Vary, Živnostenský zákon, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ČOI – vše v platném znění.

K dispozici toalety za poplatek 10 Kč /osoba.

Provozovatel nedělní „burzy“:

KV CITY CENTRUM, s.r.o., Moskevská 21, 36001 Karlovy Vary, IČ: 62583131

Kontaktujte nás