Burza - Informace pro prodejce

Nařízení a pravidla trhů

naposledy aktualizováno v pondělí 21. června 2021 (22:00).

Trhy se konat mohou, musí ale dodržovat několik hygienických opatřeních.

Dle bodu I/5 jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny.

Veškeré informace ohledně burzy budou podávány na tel. čísle: 770 103 488.Adresa: Západní ulice, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.227408, 12.848627

Máte-li zájem prodávat na burze, kontaktujte nás tel: 770 103 488.

Veškerá pravidla a podmínky jsou stanovena v provozním řádu Nedělní burzy, viz níže.

Napojení na elektrickou energii je možné v omezené míře.

Pořadatel si opravňuje nárok na kontrolu platebních dokladů, na vyžádání kdykoliv během.

Vjezd do prostoru burzy je povolen pouze prodejcům. Vjezd je jednosměrný (tzn. pro vjezd i výjezd slouží jiná brána). 

Prodejce je povinen dodržovat Tržní řád Statutárního města K. Vary a Provozní řád Nedělní burzy.

Průběh burzy je monitorován Městskou policií.

Na základě úřední kontroly a hrozby vysokých pokut pro pořadatele i pro Vás vydáváme tyto informace:  

  1. Městská policie je oprávněna pokutovat nedodržování Tržního řádu Města K. Vary.
  2. Prodej potravin je možný pouze při dodržení ustanovení zákona 166/1999 Sb, §25 – Veterinární zákon. Prodejce je povinen:
    a. skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost = uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.
    b. Vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin.
  3. Prodej živých zvířat je zakázán.
  4. Dle zákona o ochraně spotřebitele jsme jako pořadatel povinni vést evidenci prodávajících. Při příjezdu je vyžadováno kromě platby za pronájem plochy a příp. el. energii též předložení výpisu z živnostenského rejstříku (u živnostníků) nebo předložení občanského průkazu prodejce (u všech ostatních).
  5. Dále upozorňujeme všechny na povinnost dodržovat zejména Veterinární zákon, Tržní řád Města Karlovy Vary, Živnostenský zákon, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ČOI – vše v platném znění.

K dispozici toalety za poplatek 10 Kč /osoba.

Provozovatel nedělní „burzy“:

KV CITY CENTRUM, s.r.o., Moskevská 21, 36001 Karlovy Vary, IČ: 62583131

Kontaktujte nás