Burza - Informace pro prodejce

Adresa: Západní ulice, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.227408, 12.848627

Máte-li zájem prodávat na burze, kontaktujte předem hlavního organizátora pana Jiřího Sváška, tel: 774 682 124, e-mail:burza@kvcity.cz

Prodejní místa je možné si zarezervovat dlouhodobě. 
Nebude-li Vaše místo Vámi obsazené do 7:00 hodin, bude poskytnuto jinému prodejci.

Platba za poskytnutí prodejního místa (pozor!! Prodejce nesmí nijak přesahovat vymezenou "zakoupenou" plochu) se provádí ihned při příjezdu na burzu, po zaplacení Vám bude vydán daňový doklad. Pořadatel si opravňuje nárok na kontrolu platebních dokladů na vyžádání kdykoliv během burzy.

Vjezd do prostoru burzy je povolen pouze prodejcům. Vjezd je jednosměrný (tzn. pro vjezd i výjezd slouží jiná brána). Při výjezdu se prodejce musí prokázat daňovým dokladem o zaplacení prodejního místa.

Napojení na elektrickou energii je možné v omezené míře, více informací u pana Sváška.

Prodejce je povinen dodržovat TRŽNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY A PROVOZNÍ ŘÁD BURZY (viz. dole na stránce v souboru ke stažení).

Průběh burzy je monitorován Městskou policií.

Na základě úřední kontroly a hrozby vysokých pokut pro pořadatele i pro Vás vydáváme tyto informace:  

  1. Městská policie je oprávněna pokutovat nedodržování Tržního řádu Města K. Vary.
  2. Prodej potravin je možný pouze při dodržení ustanovení zákona 166/1999 Sb, §25 – Veterinární zákon. Prodejce je povinen:
    a. skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost = uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.
    b. Vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin.
  3. Prodej živých zvířat je zakázán.
  4. Dle zákona o ochraně spotřebitele jsme jako pořadatel povinni vést evidenci prodávajících (pokuta za nedodržení je až 5 mil. Kč). Proto bude od 3. srpna při příjezdu vyžadováno kromě úhrady za pronájem též předložení výpisu z živnostenského rejstříku (u živnostníků) nebo předložení občanského průkazu prodejce (u všech ostatních).
  5. Dále upozorňujeme všechny na povinnost dodržovat zejména Veterinární zákon, Tržní řád Města Karlovy Vary, Živnostenský zákon, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ČOI – vše v platném znění.

Provozovatel nedělní „burzy“:

KV CITY CENTRUM, s.r.o., Moskevská 21, 36001 Karlovy Vary, IČ: 62583131

Kontaktujte nás

Soubory ke stažení