Burza - Informace pro prodejce

Upozorňujeme, že s ohledem na nutnost dodržování nařízení vlády ČR - Covid, bude omezena kapacita prodejců! 

S ohledem na nařízení vlády ČR bude od 1.9. na burze vždy max. 1000 lidí, což bude hlídáno organizátorem. Při vstupu dostane každý návštěvník pořadový lístek. Při dosažení počtu 1000 návštěvníků bude muset příchozí vyčkat odchodu některého z návštěvníků burzy a poté bude vpuštěn.

Dle vládního nařízení je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a doporučení.

 • odstupy mezi stánky či prodejními místy nejméně 2 metry
 • bezpečné dvoumetrové odstupy mezi zákazníky
 • dezinfekční prostředky u každého prodejního místa
 • povinná ochrana horních cest dýchacích (prodejce i zákazník)
 • pracovníci prodejních míst MUSÍ mít rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků
 • NESMÍ SE: dělat ochutnávky, konzumovat potraviny a pokrmy na místě a zkoušet oblečení na místě
 • prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci

Veškeré informace k opatřením najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Adresa: Západní ulice, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.227408, 12.848627

Máte-li zájem prodávat na burze, kontaktujte nás tel: 770 103 488.

Veškerá pravidla a podmínky jsou stanovena v provozním řádu Nedělní burzy, viz níže.

Napojení na elektrickou energii je možné v omezené míře.

Pořadatel si opravňuje nárok na kontrolu platebních dokladů, na vyžádání kdykoliv během.

Vjezd do prostoru burzy je povolen pouze prodejcům. Vjezd je jednosměrný (tzn. pro vjezd i výjezd slouží jiná brána). 

Prodejce je povinen dodržovat Tržní řád Statutárního města K. Vary a Provozní řád Nedělní burzy.

Průběh burzy je monitorován Městskou policií.

Na základě úřední kontroly a hrozby vysokých pokut pro pořadatele i pro Vás vydáváme tyto informace:  

 1. Městská policie je oprávněna pokutovat nedodržování Tržního řádu Města K. Vary.
 2. Prodej potravin je možný pouze při dodržení ustanovení zákona 166/1999 Sb, §25 – Veterinární zákon. Prodejce je povinen:
  a. skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost = uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.
  b. Vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin.
 3. Prodej živých zvířat je zakázán.
 4. Dle zákona o ochraně spotřebitele jsme jako pořadatel povinni vést evidenci prodávajících. Při příjezdu je vyžadováno kromě platby za pronájem plochy a příp. el. energii též předložení výpisu z živnostenského rejstříku (u živnostníků) nebo předložení občanského průkazu prodejce (u všech ostatních).
 5. Dále upozorňujeme všechny na povinnost dodržovat zejména Veterinární zákon, Tržní řád Města Karlovy Vary, Živnostenský zákon, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ČOI – vše v platném znění.

K dispozici toalety za poplatek 10 Kč /osoba.

Provozovatel nedělní „burzy“:

KV CITY CENTRUM, s.r.o., Moskevská 21, 36001 Karlovy Vary, IČ: 62583131

Kontaktujte nás

Soubory ke stažení