Vánoční trhy - Informace pro prodejce

Příjem žádostí pro letošní vánoční trhy ukončen!

Adresa: Smetanovy sady u Alžbětiných lázní, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50.229953, 12.872673

Termín podání přihlášek: Příjem žádostí ukončen. Přihlášky již není možné zasílat.

Do výběru budou přijaty pouze nabídky:

 • podané v řádném termínu, 
 • s řádně vyplněnou žádostí (viz. níže ke stažení), 
 • s doloženou fotografií nabízeného prodejního sortimentu, 
 • žádá-li prodejce o umístění vlastního stánku , pak s doloženou fotografií  vlastního stánku, včetně uvedení jeho rozměrů (d x š x v),
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list,
 • popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie), 
 • přijímáme pouze žádosti na prodej po celou dobu trhů!

Termín trhů: 1. prosince 2018 -  6. ledna 2019

Počet prodejců: cca 25 

Stánky, které budou nabízeny k pronájmu:

 • typ 1 FOTO velikost: šíře 225 cm x hloubka 160 cm , výška pultu zvenku 90 cm, zevnitř 85 cm; šířka pultu 44 - 58 cm, stříška přesah 47 cm.  Uzamykatelný.
 • typ 2 FOTO velikost: šíře 305 cm x hloubka 155 cm, výška pultu zvenku 100 cm, zevnitř 88 cm; šířka pultu 40 cm, stříška přesah 40 cm.  Uzamykatelný.
 • typ 3 FOTO velikost: dodáme během příštího týdne.
 • může být povolen prodej ze stánku prodejce.

Stánky je možné připojit k elektrické energii na 230V či 400V, dle požadavku prodejce. 

Ostatní informace: 

 • na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník organizátora.
 • sociální zařízení pro prodejce v blízkosti prodejního místa.
 • kontejner na komunální odpad bude zajištěn.
 • platba se hradí vždy před zahájením prodeje. S každým prodejcem bude uzavřena smlouva.
 • pořadatel si vyhrazuje právo na výběr prodejců a rozmístění prodejců. 

Povinnosti prodejce: 

 • zajistit prodejní dobu denně minimálně 10:00 – 18:00 hodin
 • označit stánek dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 17 odst. 7 a 8),
 • disponovat přímo v provozovně oprávněními potřebnými k prodeji sortimentu (živnostenský list, koncesní listina, zdravotní průkaz v případě prodeje potravin),
 • dodržovat Tržní řád Statutárního města Karlovy Vary v platném znění (ke stažení níže nebo na www.mmkv.cz),
 • dodržovat veškeré povinnosti dle živnostenského zákona a hygienické předpisy,
 • předat pořadateli po skončení prodeje prostor, prodejní stánek i jeho inventář ve stavu, v jakém mu byl před zahájením akce pořadatelem poskytnut,
 • zajistit čistotu v okolí svého prodejního místa, a to nepřetržitě po celou dobu prodeje,
 • pro likvidaci odpadu a obalů užívat k tomu určených nádob, zajištěných pořadatelem, přičemž obaly budou likvidovány v minimalizovaném objemu (rozložené či zmačkané),
 • používat pouze elektrospotřebiče předem nahlášené pořadateli, 
 • využívat plochu pouze v rozsahu určeném pořadatelem. Reklamní poutače mohou být pouze v půdorysu stánku, 
 • vánoční výzdobu stánku mít osvětlenou každý den v otevírací době nejpozději od 16:00 hod do 18:00 hodin.
 • zákaz kouření na tržišti.

Kontaktujte nás

ŽÁDOST O POVOLENÍ STÁNKOVÉHO PRODEJE

v rámci VÁNOČNÍCH TRHŮ Statutárního města Karlovy Vary - prodej stánkového občerstvení, výrobků tradiční řemeslné výroby a speciálních výrobků
v termínu od 1. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Soubory ke stažení
Tržní řád297.01 KB
Ceník49.95 KB
DPH
Stánky
Dřevěný stánek
Typ stánku si můžete prohlédnout výše.
Požadavky vložení
Požadavky na energii
Požadujete připojení k elektřině?
Doplňkové informace
Přílohy, které je nutné doložit k žádosti
Požadavky vložení
Požadavky vložení
Aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie).
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti. Jako fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění.
Poznámky