Vánoční trhy - Informace pro prodejce

Podání přihlášek zájemců o stánkový prodej na Vánočních trzích v K. Varech (formulář níže).

Termín podání přihlášek: 16. listopadu do 12:00 hodin.
Způsob podání přihlášek: e-mail: trhy@kvcity.cz

Do výběru budou přijaty pouze nabídky:

 • podané v řádném termínu, 
 • s řádně vyplněnou žádostí (viz. níže ke stažení), 
 • s doloženou fotografií nabízeného prodejního sortimentu, 
 • žádá-li prodejce o umístění vlastního stánku , pak s doloženou fotografií  vlastního stánku, včetně uvedení jeho rozměrů (d x š x v),
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list,
 • popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie), 
 • přijímáme pouze žádosti na prodej po celou dobu trhů!

Termín trhů: 1. prosince 2018 -  6. ledna 2019

Počet prodejců: cca 25 

Místo konání trhů: Smetanovy sady u Alžbětiných lázní

Stánky, které budou nabízeny k pronájmu:

 • typ 1 FOTO velikost: šíře 225 cm x hloubka 160 cm , výška pultu zvenku 90 cm, zevnitř 85 cm; šířka pultu 44 - 58 cm, stříška přesah 47 cm.  Uzamykatelný.
 • typ 2 FOTO velikost: šíře 305 cm x hloubka 155 cm, výška pultu zvenku 100 cm, zevnitř 88 cm; šířka pultu 40 cm, stříška přesah 40 cm.  Uzamykatelný.
 • typ 3 FOTO velikost: dodáme během příštího týdne.
 • může být povolen prodej ze stánku prodejce.

Stánky je možné připojit k elektrické energii na 230V či 400V, dle požadavku prodejce. 

Ostatní informace: 

 • na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník organizátora.
 • sociální zařízení pro prodejce v blízkosti prodejního místa.
 • kontejner na komunální odpad bude zajištěn.
 • platba se hradí vždy před zahájením prodeje. S každým prodejcem bude uzavřena smlouva.
 • pořadatel si vyhrazuje právo na výběr prodejců a rozmístění prodejců. 

Povinnosti prodejce: 

 • zajistit prodejní dobu denně minimálně 10:00 – 18:00 hodin
 • označit stánek dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 17 odst. 7 a 8),
 • disponovat přímo v provozovně oprávněními potřebnými k prodeji sortimentu (živnostenský list, koncesní listina, zdravotní průkaz v případě prodeje potravin),
 • dodržovat Tržní řád Statutárního města Karlovy Vary v platném znění (ke stažení níže nebo na www.mmkv.cz),
 • dodržovat veškeré povinnosti dle živnostenského zákona a hygienické předpisy,
 • předat pořadateli po skončení prodeje prostor, prodejní stánek i jeho inventář ve stavu, v jakém mu byl před zahájením akce pořadatelem poskytnut,
 • zajistit čistotu v okolí svého prodejního místa, a to nepřetržitě po celou dobu prodeje,
 • pro likvidaci odpadu a obalů užívat k tomu určených nádob, zajištěných pořadatelem, přičemž obaly budou likvidovány v minimalizovaném objemu (rozložené či zmačkané),
 • používat pouze elektrospotřebiče předem nahlášené pořadateli, 
 • využívat plochu pouze v rozsahu určeném pořadatelem. Reklamní poutače mohou být pouze v půdorysu stánku, 
 • vánoční výzdobu stánku mít osvětlenou každý den v otevírací době nejpozději od 16:00 hod do 18:00 hodin.
 • zákaz kouření na tržišti.

Kontakt pro Vánoční trhy: trhy@kvcity.cz

ŽÁDOST O POVOLENÍ STÁNKOVÉHO PRODEJE

v rámci VÁNOČNÍCH TRHŮ Statutárního města Karlovy Vary - prodej stánkového občerstvení, výrobků tradiční řemeslné výroby a speciálních výrobků
v termínu od 1. 12. 2018 do 6. 1. 2019

DPH
Stánky
Dřevěný stánek
Typ stánku si můžete prohlédnout výše.
Požadavky vložení
Požadavky na energii
Požadujete připojení k elektřině?
Doplňkové informace
Přílohy, které je nutné doložit k žádosti
Požadavky vložení
Požadavky vložení
Aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie).
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti. Jako fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění.
Poznámky
Soubory ke stažení
Tržní řád297.01 KB