Vánoční trhy - Informace pro prodejce

Vánoční trhy začnou v sobotu 30. listopadu a potrvají do 26. prosince 2019
Oficiální stránky trhů www.vanocnivary.cz

V případě zájmu o stánkový prodej prosím kontaktujte p. Vránovou, tel: +420 770 143 204.

Máte-li zájem o dodání kulturního vystoupení, kontaktujte

Českou uměleckou agenturu, pana Čimperu telefon: +420 602 414 824.

Máte-li dotazy k technickým záležitostem, stánkovému prodeji apod, kontaktujte:

ředitelku společnosti p. Vránovou, tel: +420 770 143 204, email: vranova@kvcity.cz
nebo p. Šebkovou, tel: +420 777 727 871, email: sebkova@kvcity.cz.

Těšíme se na spolupráci při Vánočních trzích 2019.

Tržní řád včetně příloh