Kuličkové hřiště

Zavzpomínejte na své dětství a naučte hrát své děti kuličky na za tímto účelem zřízeném antukovém hřišti. Od roku 2018 máme dvě antuková hřiště pro hraní kuliček, pracovníci půjčovny vám rádi zapůjčí i kuličky. 

Možnost využití je zdarma.

Půjčovna