Prezentace projektu žáků ZŠ Truhlářská

V květnu proběhly na ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, p.o. projektové dny, do kterých se zapojily třídy 4. – 9. ročníků.

Za cíl si stanovili připravit aktivitu, pracovní list, hru pro případné studenty ve věku žáků prvního a druhého stupně, kteří navštíví Karlovy Vary v rámci partnerství škol. V průběhu školního roku zjistili, že takové „pracovní listy“ či aktivity sloužící k poznáním města a regionu pro tuto věkovou skupinu chybí. Žáci se zapsali do menších skupin a pod vedením pedagogů pracovali každý na svém projektu. Využili metodu brainstormingu, museli si rozdělit role, plánovat čas tak, aby naplnili stanovený cíl. Každá skupina měla jinou dynamiku a jinou úroveň výstupu. Většinou ale žáci v závěru představili velmi povedené produkty, které by byla škoda pouze založit ve škole.

Jedna z pracovních skupin se zaměřila na volnočasový areál Rolava a s prezentací svého produktu se obrátila na vedoucí KV City paní Vránovou. Proběhlo setkání, prezentace a vznikla myšlenka spolupráce mezi ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, p.o. a KV City. Žáci zároveň nabídli pomoc při akcích na Rolavě.

Dole na stránce je zmiňovaný výstup práce skupiny žáků II. stupně/každý soubor jedna strana prospektu, na fotografii již hotový, poskládaný produkt.

Fotogalerie