Řemeslný trh při Zahájení lázeňské sezóny - informace pro prodejce

Řemeslný trh - informace pro prodejce 2024

Termín: 3. – 5. května 2024
Místo konání: Smetanovy sady, Karlovy Vary. 
Povinná minimální prodejní doba: 10:00 – 18:00 hodin
Termín podání přihlášek do 25. března 2024

Prodej je umožněn pouze prodejcům s vlastními stánky.

Způsob podávání přihlášek:

 • emailem: vranovaatkvcity [emailtecka] cz (vranova[at]kvcity[dot]cz)
 • osobně do provozní kanceláře vedení společnosti KV CITY CENTRUM: Třeboňská 92 (areál Rolava), 360 05 K. Vary, po - pá  8:00 - 14:00 hodin

Do výběru budou přijaty pouze nabídky

 • podané v řádném termínu,
 • s řádně vyplněnou žádostí (ke stažení níže),
 • s doloženou fotografií nabízeného prodejního sortimentu a stánku,
 • aktuální výpis z OR nebo ŽL, popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • přijímáme pouze žádosti na prodej po celou dobu trhů.

Do prodeje nebudou přijímány žádosti o prodej z foodtruckových prodejen.

Podáním přihlášky zájemce bere na vědomí,

 • že ze zaslaných přihlášek ke stánkovému prodeji bude vybráno na základě rozhodnutí organizátora, tedy společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o. a zástupců odboru kultury, školství a tělovýchovy magistrátu města Karlovy Vary - do 27. března 2024. 
 • že výběr bude uskutečněn bez ohledu na termín/rychlost podání přihlášky (závazný je pouze termín, do kdy se přihlášky mají podat).
 • že prodejcům nebude sdělován důvod, proč byli z prodeje případně vyloučeni.

Ostatní informace: 

 • na místě je po dobu konání trhů přítomen pracovník organizátora či zástupce města,
 • sociální zařízení pro prodejce je zajištěno v blízkosti prodejního místa,
 • svoz odpadu je zajištěn,
 • zajištěna ochranka,
 • platí přísný zákaz vjezdu na travnaté plochy,
 • doporučujeme hnědé stánky. Pokud prodejce nemá, bude mu stánek pořadatelem stylově „vyzdoben jutou“.
 • s každým prodejcem bude uzavřena smlouva,
 • platba se hradí vždy před zahájením prodeje na základě daňového dokladu, 
 • požadované příkony a spotřebiče uveďte do přihlášky. Na místě či v průběhu trhů pak nebude možné odběr navýšit,
 • po celou dobu bude na místě zajištěn bohatý kulturní program a dětské dílny,
 • uvítáme prodej v dobových kostýmech (zejména v sobotu 4. 5.),
 • stavění stánku bude prodejcům umožněno již od 2. května, 
 • parkoviště pro prodejce je zajištěno v Polské ulici (zdarma).

PROSÍME ŘEMESLNÍKY, KTEŘÍ NABÍZÍ NA MÍSTĚ I UKÁZKU SVÉHO ŘEMESLA (KOVÁŘ, TKADLEC, CUKRÁŘ, CALETNÍK, ŘEZBÁŘ, KOŠÍKÁŘ, KRAJKÁŘKY AJ.) ABY SE OBRÁTILI PŘÍMO NA ZÁSTUPCE MAGISTRÁTU MĚSTA (ODBOR KULTURY), kontakt:  v [emailtecka] kalvodovaatmmkv [emailtecka] cz (v[dot]kalvodova[at]mmkv[dot]cz)
Řemeslníky s ukázkou řemesla řeší samostatně odbor kultury, školství a tělovýchovy magistrátu města Karlovy Vary.

Tržní řád Statutárního města K. Vary