Výsledky rozboru písku na Rolavě

V měsíci červenci provedla akreditovaná laboratoř mikrobiologický a parazitologický rozbor písku (pláž, dětská hřiště):  limitní hodnoty znečištění NEBYLY překročeny.

Soubory ke stažení