Vyjádření ke stavu dětského hřiště

Dětské hřiště, které je umístěno ve střední části Volnočasového areálu Rolava, bylo zbudováno v roce 2002. Je tady staré 18 let. 

V jarním období je každoročně provedena detailní a důkladná revize odborným technikem, dle příslušných norem. Od roku 2002 se tyto normy velmi změnily a požadavky na dětské prvky jsou více a více přísnější a hřiště tyto normy přestává splňovat, což na veřejném prostoru nemůžeme nerespektovat a nechat být. 

Navíc v posledních letech vždy několik prvků revizí vůbec neprojde, musí se důkladně opravit a až poté je hřiště provozuschopné. Tyto opravy zajišťujeme neprodleně a v době, kdy je veřejnost ani nepostřehne, neboť nechceme zbytečně omezovat provoz. (I když mnozí návštěvníci si vzpomenou, že například před dvěma lety byla věž se skluzavkou na několik dní uzavřena. Což bohužel mnozí rodiče vůbec nerespektovali a naopak si stěžovali a své děti i přes opáskování a znemožnění přístupu na věž vysazovali.) 

Hřiště bylo poškozeno i vichřicí v roce 2018, kdy musel být areál na několik dní zcela uzavřen. 
S ohledem na skutečnost, že dětské prvky jsou zhotoveny z dřevěných a měkkých materiálů, dochází zejména a nejen u těchto částí k velkému poškození ať již vlivem počasí nebo vandalismem. 

Již před cca 5 lety jsme si uvědomovali, že hřiště dožívá. Neznamená, že když je nově natřeno, že je zcela v pořádku. 
Poslední roky tyto prvky opravdu dožívají. My jakožto správce areálu jsme samozřejmě zjišťovali cenu za opravu.  Bylo by však třeba opravit/ nahradit tak rozsáhlou část (aby splňovalo normy a bylo bezpečné), že poptávaná cena je tak vysoká, že je oprava pro Statutární město K. Vary nerentabilní a proto se přistoupilo k rozhodnutí, že bude zbudováno hřiště zcela nové. S ohledem na skutečnost, že se jedná o městský veřejný prostor, může opravu provádět pouze certifikovaná firma. 

Vážení návštěvníci, právě proto, že se jedná o jedno z nejvíce navštěvovaných dětských hřišť, právě proto, že se jedná o zábavu pro děti, právě proto se tato investice upřednostnila před jinými s ohledem na bezpečnost vašich dětí. A právě proto bude zbudováno hřiště zcela nové. 

Statutární město vyhlásilo na dodavatele výběrové řízení, dalo na vědomí umístěním na veřejnou desku i na jejich webové stránky. Z dodavatelů byl vybrán ten, který nabídl v cenové relaci nejvíce dětských prvků a nejvíce rozmanitých. Požadavkem byl dnes prosazovaný typ antivandal, neboť nejen na hřišti, ale po celém areálu dennodenně řešíme různá poškození vandaly. 

Nové herní prvky ANTIVANDAL jsou určené pro města, obce, školky, školy, mateřská centra, parky apod. a jsou konstruovány v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami a jsou prakticky bezúdržbové.

V K. Varech dne 22. 9. 2020


KV CITY CENTRUM, s.r.o.
Simona Vránová
ředitelka společnosti
 

Soubory ke stažení