Výběrové řízení na food truck pro Náplavku

Společnost KV CITY CENTRUM byla pověřena městem K. Vary správou nově vzniklého volnočasového prostoru Náplavka u řeky Ohře, který je zatím otevřen ve zkušebním provozu. 

Vyhlašujeme tímto výběrové řízení na provozovatele food trucku občerstvení pro zkušební období červenec - září 2023.

Vybráni budou dva provozovatelé. K dispozici jsou připravené zpevněné plochy.

Na místě není možnost připojení k elektrické síti.

Požadovaná provozní doba minimálně denně 12 - 18 hodin. 

WC je pro návštěvníky zajištěno na Meandru či v Hospůdce u Ohře (u Chebského mostu).

Ve své žádosti:

  • specifikujte nabízený sortiment
  • nabídněte měsíční nájemné
  • přiložte fotografie provozovny

Žádosti zasílejte do 15. 6. (včetně) na email: vranova@kvcity.cz