Vstup na akce - nařízení vlády ČR

Vstupem na kulturní akce návštěvník bere na vědomí platná nařízení vlády ČR vztahující se k onemocnění COVID-19 a zároveň je povinen řídit se platnými hygienickými opatřeními (předložení negativního testu apod.).

Pro více informací se obracejte na pořadatele jednotlivých akcí, které najdete na www.kvcity.cz/akce  a  www.facebook.com/rolava.

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev naleznete na stránce https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/.