VSTUP DO MALÉ VODNÍ PLOCHY NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

VSTUP DO MALÉ VODNÍ PLOCHY NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

POKUD SE ROZHODNETE SE KOUPAT - JE NUTNÉ SE IHNED VYSPRCHOVAT PITNOU VODOU ZE SPRCH.

ČEKÁME NA VÝSLEDKY ROZBORŮ VODY, U NĚKOLIKA NÁVŠTĚVNÍKŮ SE VYSKYTLY KOŽNÍ REAKCE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.