Rolava se opět napouští

Dle pokynů a spolupráce s Povodím Ohře jsme opět zahájili postupné napouštění Rolavy.