Provoz Rolavy není nijak omezen.

Provoz areálu Rolava není Stanovým městečkem nijak omezen.