Prodej čepovaného piva do vratných kelímků

Ve volnočasovém areálu Rolava zahájilo občerstvení Pumpa prodej čepovaného piva do vratných kelímků. Nádoba má obsah 0,5 litru a zájemci si ji mohou s logem občerstvení zakoupit za 50 Kč nebo kelímek vrátit a peníze dostanou zpět. Návštěvníkům tím občerstvení zajistí i vyšší čistotu prostředí, protože se nebudou plastové kelímky všude povalovat.  Tím se i Rolava řadí mezi areály, kde dochází k ekologickému nakládání s plasty. (Dle legislativy EU jsou všechny státy  povinny zavést ekologický způsob nakládání s plasty.)