Pozvánka na tenisový turnaj na Rolavě:

Zveme na IV. ročník tenisového turnaje, který se koná na Rolavě na tenisových kurtech pana Darivčáka.