Miniaturní "tornádo" na Rolavě

Miniaturní "tornádo", též zvané v odborné literatuře jako tzv. gustnádo, se prohnalo volnočasovým areálem v Karlových Varech dne 21. června 2017 v 15:20. 

Jednalo se o krátkodobý větrný vír, jenž svým vzhledem připomíná tornádo, ale trvá pouze necelých pár vteřin. Síla gustnáda je mnohem menší, než se na první dojem zdá. 

Oproti tornádu nezpůsobuje žádné četné škody.  Při zevrubném shlédnutí videa došlo v samém závěru shora uvedeného úkazu pouze ke zničení slunečníku místních záchranářů. 

Podívejte se na video :)