In-line dráha

In-line dráha je stále mimo provoz z důvodů oprav břehů ostrovů. Přes in-line dráhu je zbudován dočasný přejezd pro těžkou techniku. Termín dokončení je do dle smlouvy mezi dodavatelem a Statutárním městem Karlovy Vary stanoven na 31. května 2014. Snaha je dokončit práce co nejdříve.