Lanové centrum na Rolavě bylo nutné odstranit z důvodu bezpečnosti

Lanové centrum ve volnočasovém areálu Rolava bylo demontováno. Důvodem byly četné závady na herních prvcích a špatný stav stromů, na kterých byla sestava uchycena. Hřiště tak pro návštěvníky nebylo bezpečné.

Dendrologický průzkum odhalil, že některé letité stromy, na kterých byly uchyceny herní prvky, trpí v celém profilu kmene hnilobou. Stromy tak musely být pokáceny, protože při významnějším zatížení, silnějším větru, případně při větším podmáčení představovaly nebezpečí pro návštěvníky areálu. Při pravidelné odborné prohlídce zařízení lanového centra byly rovněž odhaleny závady na sítích. Lanové centrum tedy nebylo způsobilé provozu a muselo být odstraněno.

Zájemci o tuto aktivitu mohou využít Přírodní lanové centrum Svatý Linhart, které disponuje prvky pro návštěvníky od 3 let věku. Najdete zde sedm okruhů s devadesáti překážkami. Lanové centrum na Svatém Linhartu je v provozu od jara do podzimu. Více informací včetně provozní doby a kontaktů najdete na webu lanového centra.

mmkv.cz