Kvalita vody na Rolavě

Jedná se o přírodní koupaliště, doporučujeme se po vykoupaní osprchovat!

Kvalitu vody a výsledky testů najdete na webových stránkách Krajské hygienické stanice nebo přímo u nás. Všechny podstatné informace pro veřejnost jsou umístěny ve vitríně, která se nachází v budově správce areálu vedle vchodu do ošetřovny, kam přímo pracovníci KHS umisťují veškeré důležité informace pro veřejnost.