Karlovy Vary - město bez kouře

„Karlovy Vary jsou nejvýznamnějším lázeňským centrem v České republice. Pyšní se staletou tradicí lázeňství, úžasnými památkami, léčivými prameny, klimatem a krásnou okolní přírodou. To vše dělá z Karlových Varů unikát i v celém středoevropském regionu. Chceme však být ještě zdravějším a úspěšnějším městem – proto jsme se rozhodli být prvním městem bez kouře v České republice a podpořit aktivity v oblasti edukace a prevence proti kouření cigaret,“ řekla k plánu stát se „Městem bez kouře“ primátorka Karlových Varů, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Město bez kouře znamená především více aktivit a informací v oblasti edukace a prevence proti kouření cigaret se zaměřením na různé skupiny obyvatel a návštěvníků města Karlovy Vary. Znamená to také aktivity zaměřené na stávající dospělé kuřáky cigaret s cílem, aby s kouřením cigaret přestali nebo, pokud to nedokážou, aby dali přednost méně rizikovým alternativám.

Přibližně 25 % obyvatel Karlových Varů si denně zapálí cigaretu. Podle aktuálního výzkumu IPSOS Instant Research, který proběhl mezi dospělými kuřáky, převažují v Karlovarském kraji dlouhodobí kuřáci. Pět až deset let kouří 28 % kuřáků a 15 let jich kouří čtvrtina. Důležité však je, že drtivá většina to chce změnit. Přestat kouřit chce 43 %, alespoň omezit 29 % a přejít na méně rizikové formy užívání tabáku 15 % dospělých kuřáků. Shodují se však, že přitom potřebují něčí pomoc a podporu. Tři čtvrtiny z nich zkoušely přestat kouřit už alespoň jednou, ale bez úspěchu. A řada z nich se o to pokouší opakovaně – dvakrát to zkoušelo 24 % dotázaných kuřáku, třikrát 20 % a téměř 6 % dokonce více jak desetkrát.

Město bez kouře znamená, že Karlovy Vary půjdou ve svých aktivitách nad rámec toho, co ukládá například národní legislativa a ještě aktivněji budou realizovat informační a preventivní kampaně zaměřené na omezování kouření cigaret. Klíčovým cílem jsou jasné kroky rozdělené do dvou oblastí, kde může město přijímat účinná opatření:

Prevence kouření a ochrana obyvatel a návštěvníků před pasivním kouřením:

  • Informační kampaň o škodlivosti kouření a pasivního kouření pro obyvatele a návštěvníky.
  • Vyhodnocení možnosti rozšiřovat oblasti se zákazem kouření.
  • Spuštění programu prevence kouření u mladistvých.

Podpora odvykání od kouření:

  • Vyhodnocení dostupnosti center pro odvykání od kouření a zlepšení jejich dostupnosti.
  • Certifikace TÜV pro prostředí bez kouře (tzv. Smoke-free Culture) pro město Karlovy Vary, magistrát a jím zřizované organizace.

Projekt by měl růst postupně tak, jak se omezování kouření cigaret bude v Karlových Varech stávat normou ve prospěch obyvatel a návštěvníků města.

Více informací na www.karlovyvary.cz a mmkv.cz