In-line dráha

In-line dráha na Rolavě je dlouhá 1.300 metrů vybavena pítky a lavičkami. Je nenáročnou tratí s mírným převýšením a s hladkým asfaltovým povrchem. Pokud nemáte své brusle, můžete si je zapůjčit v naší půjčovně spolu s helmou, chrániči a holemi na in-line bruslení (tzv. Blanding).

Několikrát do roka dochází k uzavření in-line dráhy z důvodu oprav nebo pořádání velkých kulturních či společenských akcí z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

Plocha na výuku in-line bruslení je jedinou krytou plochou v areálu. Bývá propůjčována zejména ke sportovním akcím, které jsou dostupné všem.

Informace o uzavření dráhy či plochy naleznete vždy v sekci aktuality.